Ashley Bratcher from ”My 600-Lb Life”: This is her life today!

I don’t know how many seasons I’ve watched of TLC’s series ”My 600-lb Life” – but I will always remember the first time I saw Ashley Dunn Bratcher’s overwhelming and inspiring weight loss journey
Sure, all the patients in the reality series have their unique backgrounds and story, but there was something about Ashley that captured mine and many others hearts.

The 27-year-old, from Kemp, Texas, checked in as one of the heaviest participants in the fourth season and the clock was quite literally ticking on her life.

Looking at Ashley today, it’s hard to believe it’s the same person …

Weighed over 725 pounds
When Ashley Bratcher entered TLC’s “My 600-lb Life” in 2016, she weighed in at just over 725 pounds. As with every patient on the reality series, the Texas gal sought the help of Dr. Younan Nowzaradan.

The 27-year-old had been morbidly obese for most of her life, but doctors gave her the shocking news that she would most likely not live past 30 if continued her eating habits. That was a huge wake up call for Ashley, who had begun comfort eating huge amounts of food and candy when she was only 6 years old.

Fans watched — and adored — Ashley Bratcher’s journey on the show. So, where is Ashley Bratcher from My 600-Lb Life now?

This Post Has 2 Comments

  1. Monitoruj telefon z dowolnego miejsca i zobacz, co dzieje się na telefonie docelowym. Będziesz mógł monitorować i przechowywać dzienniki połączeń, wiadomości, działania społecznościowe, obrazy, filmy, WhatsApp i więcej. Monitorowanie w czasie rzeczywistym telefonów, nie jest wymagana wiedza techniczna, nie jest wymagane rootowanie.

  2. Może to być denerwujące, gdy twoje relacje są zakłócone, a jej telefonu nie można śledzić. Teraz możesz łatwo wykonać tę czynność za pomocą aplikacji szpiegowskiej. Te aplikacje monitorujące są bardzo skuteczne i niezawodne i mogą określić, czy twoja żona cię oszukuje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *